پلوسی: دیگر کاری به کار ترامپ ندارم!

بولتن نیوز
در حال انتقال به منبع خبر