بزرگترین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک 100 هزار میلیارد ریالی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری