ممنوعیت ۶۰ روزه سفر برای نظامیان آمریکایی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری