گزارش تمرین پرسپولیس; حسینی و ماهینی اختصاصی تمرین کردند/ مصدومیت جزئی شجاع در روز نرم دوی رسن

روزنامه پیروزی
در حال انتقال به منبع خبر