روسیه: در صورت حمله موشکی آمریکا به سوریه، پاسخ نظامی می دهیم

شبستان
در حال انتقال به منبع خبر