روحانی:کاهش تعهدات برای ایجاد توازن در برجام است/در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیم/خروج از برجام، ننگ تاریخی برای آمریکا است/تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی ندارد

روزنو
در حال انتقال به منبع خبر