صدور سند برای هر متقاضی مسکن مهر امکان پذیر شد

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری