همایش تکریم از سالمندان در شهرضا برگزار می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری