صادرات سالانه ۳ میلیارد دلار کالا به افغانستان

فودنا
در حال انتقال به منبع خبر