حبشی: آموزش از مهم ترین اهداف جشنواره فیلم شهر است/ سفارشی بودن یک اثر به خصوص در این جشنواره اصلاً عیب نیست!

منجیل خبر
در حال انتقال به منبع خبر