درخواستی برای ملاقات با ترامپ مطرح نشده است

عصر اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر