سرما مدارس چند استان را تعطیل کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری