ضرابی زاده: دوست دارم جلد دوم کتاب «ساجی» را بنویسم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری