ثبت اطلاعات ۷۰ درصد مشترکان برق برای حذف قبوض کاغذی

جهانی خبر
در حال انتقال به منبع خبر