سیاست فشار حداکثری علیه ایران نتیجه معکوس داشت/ رویکردهای ترامپ مسیر مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را بسته است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir