تشکیل نهاد نظامی یک قبیله سوری علیه اشغالگران آمریکایی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری