گرمای ۵۰ درجه در خوزستان

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر