نظریه‌پردازی و تزریق جریان اندیشه‌ورزی و نوآوری در دانشگاه‌ها

سلیمی با بیان اینکه نگاه چندوجهی قرآن به انسان به معنای رها کردن عقل انسانی از قید و بندهای متفاوت است،‌ اظهار کرد: جریان نظریه‌پردازی در دانشگاه‌های ما می‌تواند یک جریان حیات‌بخش به محیط دانشگاه باشد و اساتید و دانشجویان ما را به این دغدغه وادارد که کار شما اندیشه‌ورزی و نوآوری است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir