مراقبت کمیته امداد شیروان از اشتغال مددجویان

کمیته امداد با پرداخت تسهیلات ویژه و دیگر مراقبت ها، به پایداری فرصت های شغلی مددجویان کمک می کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir