شهردار درسدن آلمان نوروز را به شهردار شیراز و شهروندان تبریک گفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری