ترامپ: به نفت و گاز خاورمیانه نیاز نداریم

الف
در حال انتقال به منبع خبر