آخر هفته و فیلم‌های سینمایی تلویزیون

فیلم‌های «همراه»، «اسپهبد خورشید»، «صلح شکن»، «موزه» و «حکم مادری» فیلم های جدید فهرست سینمایی های آخر هفته هستند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir