تعیین دستمزد 1400 به صورت ملی/ ورود به مصادیق مزد 1400 از دوشنبه آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر از ورود به مصادیق مزد 1400 از دوشنبه آینده داد و گفت: از مصوبات جلسه روز گذشته این بود که مزد 1400 به صورت ملی تعیین شود و تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده رد شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir