"فرابورس" و "کالا" به ترتیب دارای صف خرید ۲ و ۳ میلیونی هستند

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir