آخرین مهلت شورای شهر به شهردار غیرپاسخگو / حضور در جلسه روزهای یکشنبه و دوشنبه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری