محوریت لزوم تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و برخورداری آنان از مزایای فصل دهم قانون قانون مدیریت خدمات کشوری همزمان با سایر پرستاران و لزوم تسریع در استخدام ۲۰۰۰۰ پرستار و….

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری