تحقق جامعه قرآنی در گرو قانون گذاری متقن، اجرا و نظارت دقیق است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری