تأکید دبیر شورای نگهبان بر حمایت از کشاورزان

دبیر شورای نگهبان بر حمایت از کشاورزان و باغداران تأکید کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir