مهمترین اخبار شانزدهم اسفند در ۶۰ ثانیه

از مهمترین اخبار استان سمنان در شانزدهم اسفند ماه در ۶۰ ثانیه مطلع شوید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir