ترامپ: تصمیم نهایی درباره ایران را خودم خواهم گرفت

الف
در حال انتقال به منبع خبر