دوران افول قدرت سیاسی و نظامی آمریکا در جهان فرا رسیده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری