اوقات شرعی شانزدهم اسفند در سمنان

امروز شنبه، شانزدهم اسفند، بیست و دوم رجب و ششم مارس است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir