بشار اسد: با همه قدرت در کنار ایران هستیم

ابنا
در حال انتقال به منبع خبر