سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در «نورآباد» لرستان

الف
در حال انتقال به منبع خبر