آمریکا نفتکش های حامل محصولات نفتی ایران را به تحریم تهدید کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری