ایمان به وعده‌ الهی؛ مؤلفه قدرت‌آفرین و آماده‌ساز در مقابل دشمن

آیه 22 سوره مبارکه «احزاب» را می‌توان آیه آمادگی دائمی مؤمنان در مقابل دشمن دانست که بر مؤلفه ایمان به وعده‌های خدا و پیامبر(ص) به عنوان عامل قدرت‌آفرین در مقابل دشمن تأکید دارد و این همان مؤلفه‌ای است که امروزه از آن به مثابه قدرت نرم یک جامعه یاد می‌شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir