رییس سازمان زمین شناسی خبر داد: احتمال وقوع سونامی در آب های شمال کشور

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری