پیکر جان باختگان اوکراینی شناسایی شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری