سرنوشت تلخ این روزهای دانش آموزی که با "لگد معلم" از راه رفتن محروم شد!

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری