همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حق مسلم آنها است/ افزایش غیرواقعی دستمزد چاره کار نیست

عیدعلی کریمی، فعال کارگری در ارتباط با همسان‌سازی مستمری بازنشستگان گفت: نهاد تامین اجتماعی موظف است که مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین (حداقل سالی یک بار) و با تصویب هیات وزیران انجام گیرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir