راه حل عید بدون گرانی

افزایش نظارت، کنترل قیمت ارز، افزایش تولید و نظارت فناورانه از پیشنهادهای کارشناسان اقتصاد برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی در شب عید است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir