تمام دستگاه های اجرایی و نیرو های مسلح در روند بازسازی مناطق سیل زده حاضر هستد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر