کرونا در پرواز خالی نادیده گرفته شد؟!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری