افزایش 25 درصدی بلیت مترو و اتوبوس و 35 درصدی کرایه تاکسی

سرانجام لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران پس از چندین جلسه بررسی و حذف و اضافه پیشنهادات اعضای شورای شهر در این شورا تصویب شد. آنگونه که محسن هاشمی گفته است، بودجه سال آینده با رقمی در حدود 49 هزار میلیارد تومان، با توجه به نرخ تورم، بودجه ای انقباضی به شمار می رود و حدود 24 درصد رشد یافته است. در سال جاری، برای نخستین بار تبصره های بودجه در ردیف های بودجه ادغام شده اند، و به همین دلیل فاصله بودجه سال گذشته با رقمی کمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان با رقم بودجه سال آینده که حدود 49 هزار میلیاردتومان است، دستکم 53 درصد است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir