ظرفیت اشتغال زایی در صنعت احداث نصف شد/ 88 هزار طرح نیمه تمام

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری