ارائه خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰ در کارگزاری ها رایگان است

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: ارائه خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰ تامین اجتماعی در کارگزاری ها برای بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان رایگان است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir