کیفیت پیاده راه ها در شأن مردم پایتخت نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری