نماینده شایسته مسلمانان در خیابان ادیان؛ از خدمت به نیازمندان تا تقویت وحدت ملی

مسجد حضرت ابراهیم(ع) در خیابان ادیان تهران نماینده خوبی برای مسلمانان در خدمت به نیازمندان و تقویت وحدت ملی است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir