روایت عبدالله مستوفی از وبای عام در دوره مظفرالدین شاه / تلفات به روزی هفتصد نفر هم بالغ شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری