در متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباید تبعیض باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون نباید تبعیض ایجاد کند فرقی میان بازنشسته تامین اجتماعی وکشوری و لشکری نیست همه شهروند این کشور هستند. متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir